Bàn giám đốc 1.4m có hộc mới 100% giá rẻ (MÃ 1150)