Thanh lý bàn giám đốc 1,6m màu vân sồi mới 100%

1,300,000 

bàn giám đốc 80×1,6m màu vân sồi sáng trẻ trung mặt dày 2,5cm bàn không có hộc liền