thanh lý ghế giám đốc mới 99,9% bọc da tay ốp gỗ

1,700,000