thanh lý bàn giám đốc cũ kt 80x1m6 bàn không hộc

1,200,000