thanh lý bàn giám đốc 80x1m6 không hộc màu ngọc lan mới 100% (B1300)

1,300,000