Thanh lý ghế xoay lưới gối đầu trưởng phòng mới 99,9%

750,000