thanh lý bàn họp chân sắt 1m2x2m4 (mã 1800)

1,800,000