Thanh lý sofa thuyền bọc nỉ đỏ tươi dài 1m8 mới 100%

2,900,000