Thanh lý bàn chân sắt có yếm chắn 60x1m2 mới 99,99% (MÃ B400)

400,000 

bàn nhân viên chân sắt có tấm chắn đằng  trước kích thước 60x1m2 bàn không hộc